image

Rada města Ústí nad Labem 19. 3. 2012

20.03.2012
Na 6. zasedání Rady města Ústí nad Labem byly projednávány 2 body programu.

Rada města po projednání vzala na vědomí rezignaci pana Petra Ryšavého na funkci jednatele společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o. a to ke dni konání valné hromady společnosti. Radní města dále souhlasili s navržením jmenování Bc. Marcela Běhounka do funkce jednatele společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o.

Z důvodu přihlášení pouze jediného uchazeče do výběrového řízení na funkci ředitele Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace vzali radní města na vědomí doporučení výběrové komise ze dne 19. 3. 2012 na vyhlášení nového výběrového řízení. Rada města schválila stejné požadavky na obsazení funkce ředitele Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace včetně předpokládaného nástupu do funkce od 1. 6. 2012.