image

Dotaz Ústecký deník 28. 3. 2011 2:15: Jitka Hadašová

28.03.2011
Zdravím a prosím o informaci k poplatku za odpad:
1. Proč žádá magistrát vyplnění nového oznámení společného zástupce, když už jej Ústečané odevzdávali inkasnímu oddělení v minulosti? Nestačilo by, aby tak učinili jen ti, u nichž došlo k nějakým změnám?
2. Lze alespoň tento formulář doručit elektronickou cestou? Pokud ne, proč?
3. Když někdo formulář nedoručí, ale poplatek za celou rodinu řádně uhradí, vystavuje se sankcím?
4. Některým Ústečanům vyhovovalo hradit poplatek ve dvou ročních splátkách. Proč nyní požaduje magistrát jednorázovou platbu?

Odpověď
Dobrý den
1. dříve vyplněný formulář Oznámení společného zástupce (Oznámení…) odevzdávali společní zástupci dle obecně závazné vyhlášky (OZV) platné do r. 2008. Ukončením platnosti OZV v r. 2008 skončili i závazky společných zástupců. S účinností od 1.1.2011 platí nová OZV, takže i nový právní stav výběru poplatku. Bylo by pro nás jako pro správce poplatku jednodušší, kdybychom převzali společné zástupce z dřívější doby, ale právně to není možné.
2. ano, vyplněné formuláře Oznámení … lze doručit e-cestou, přičemž mohou nastat situace:
-občan nám ho doručí datovou zprávou (do datové schránky města, pokud občan má také zřízenou svou datovou schránku),
-občan nám ho doručí e-mail s naskenovanou přílohou Oznámení… vyplněného v listinné podobě vč svého podpisu,
-občan nám ho doručí e-mail se zaručeným podpisem a to dvojím způsobem:
-Oznámení …jako přílohu e-mail. Tento přiložený soubor však musí být s příponou. pdf.
-Oznámení… bude nakopírováno do textu e-mail.
3. ano, protože budeme přijatou platbu vykazovat jako přeplatek na tom občanovi, který ji zaplatí pod variabilním symbolem-jeho rodného čísla. My jako správci poplatku nemůžeme vědět, že zaplatil za které další občany, a proto přijatou platbu nemůžeme rozúčtovat na jiné občany.
4. Do roku 2008 byla splatnost poplatku 2x ročně a to ½ do 31.3. a druhá polovina do 30.9.. Dnes nám stačí úhrada najednou do 30.9.. Takže pokud někdo nám zaplatí ve dvou splátkách jako dříve, svoji povinnost splní i takto.