image

Dotaz Ústecký deník 12.8.: Martin Klimeš

15.08.2011
Můžete mi prosím zjistit, kolik peněz město celkem rozdělí na dotacích na poskytování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 2012 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem? Jaká je maximální výše dotace? Jak se čísla liší oproti předchozím letům? Ovlivnilo nějak výši dotací zastavení individuálních projektů Ministerstva práce a sociálních věcí? Hrozí, že někdo peníze vůbec nedostane a služby zaniknou?

Odpověď:
Rozpočet na rok 2012 není ještě stanoven, z tohoto důvodu není možné říci, jaká částka bude na dotace pro poskytování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním vyčleněna. Zatím pouze předpokládáme, že se částka bude pohybovat opět kolem 8 milionů jako v letech předchozích.

Výše maximální poskytnuté dotace není předem stanovena. V letech 2010 a 2011 byly tyto částky na jednotlivé projekty podobné, celkově bylo v obou případech vyplaceno 8 milionů Kč.

Zastavení individuálních projektů MPSV dotace pro rok 2012 ovlivní, ale vzhledem k tomu, že není stanoven rozpočet na rok 2012, není možné říci v jaké výši.

Stávající poskytovatelé sociálních služeb v Ústí nad Labem nemají problémy s podáním projektů a většinou jsou předkladatelé žádostí úspěšní. Může se stát, že některý z poskytovatelů sociálních služeb dotaci nedostane, ale pouze v ojedinělých případech. V prvé řadě nebývají podpořeny projekty, které nesplní podmínky dotačního řízení, tzn. že nepodají projekt včas či nesplní Podmínky pro poskytnutí účelové dotace. Tyto projekty bývají ještě před samotným hodnocením vyřazeny.