image

Dotaz Ústecký deník 24. 4. : Janni Vorlíček

24.04.2012
DOTAZ:

Opět dochází k situacím, kdy lidé nesmějí zaparkovat v celém bloku ve všech ulicích a nejbližší volné místo je leckdy až 500 metrů od místa bydliště, případně jsou obloženy auty všechny trávníky. Přitom by stačilo tak málo, například jeden den uklidit kolmé ulice ve dvou blocích a druhý den vodorovné. Město přitom několikrát slíbilo, že s tím něco udělá.

1) Proč město nedonutí AVE Ústí nad Labem lépe zorganizovat úklid ulic?
2) Kolik má letos město na úklid ulic?
3) Kolikrát bude letos proveden?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru dopravy:

1) Harmonogram pro blokové čištění zpracovává odbor dopravy v součinnosti se společností AVE Ústí nad Labem s.r.o. V harmonogramu blokového čištění jsou jednotlivé ulice děleny po dnech do jednotlivých bloků. Toto rozdělení je odvislé od možností čisticí techniky (čištěná plocha), počtu obvykle zaparkovaných aut (možnost odtahu a následné vrácení vozidel) a také vyplývá z logiky úklidu jako takového. Cílem je vyčistit ucelený blok komunikací, bez zbytečných přejezdů techniky a následnému vracení vozidel do této lokality. Dále jsou ulice vybírány, tak aby se střídavě čistilo v jednotlivých městských obvodech. Z důvodu podnětů, či stížnosti občanů a městských obvodů na střídavé zařazení do pořadí. Dalším faktorem, který rozdělení může ovlivnit, jsou případné hlášené výkopové práce, či opravy komunikací.
2) Na blokové čištění komunikací počítáme s finanční částkou ve výši 2 760,- tis. Kč
3) Odbor dopravy předpokládá, že budou provedena dvě kola blokového čištění.