image

Dotaz Český rozhlas SEVER 22.9.: Gabriela Hauptvogelová

26.09.2011
Můžete mi prosím poslat údaje k výběru poplatků za svoz odpadů:

1) Kolik lidí už zaplatilo? Kolik ještě ne? – předpokládám, že půjde o údaje k nějakému datu.
2) Kolik peněz město očekává, že na poplatcích vybere?
3) Kolik peněz město za svoz kom. odpadu platí?

Odpověď:
ad 1) Ke dni 26.9.2011 vybralo město téměř 31,5 mil. Kč, tj. od cca 63 tis. občanů. Dosud ještě nezaplatilo cca 30 tis. občanů města.
ad 2) V příjmové části rozpočtu města se předpokládá příjem z poplatku za komunální odpad splatného v r. 2011 38,8 mil. Kč.
ad 3) V loňském roce město zaplatilo za svoz a likvidaci komunálního odpadu cca 76,5 mil. Kč.