image

Ad článek ÚD ze dne 5.4.2011 Firma: Ústecký stavební úřad si dělá, co chce

14.04.2011
Firma „ImunomedicA“ uvádí s redaktorkou Jitkou Hadašovou nepravdivé údaje v celém článku a proto Stavební odbor MmÚ podává toto vyjádření.
Firma „ImunomedicA“ postavila na svých pozemcích bez stavebního povolení a územního rozhodnutí fotovoltaickou elektrárnu. Její snaha o podvedení úřadů ve smyslu „teprve když bylo řízení jsme to tam postavili“ není pravdivá a je v zásadním rozporu se zákonem a ukazuje jak firma tímto zákonem pohrdá! Firma ImunomedicA“ již měla stavbu zrealizovanou, přestože neměla pravomocné povolení, bez něhož nesmí žádný stavebník se stavbou vůbec začít! V následných řízeních bylo prokázáno, že stavba je v rozporu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Chuderov a nelze ji zde ani umístit z důvodu chráněné krajinné oblasti. Na základě těchto skutečností stavební odbor MmÚ nařídil stavbu odstranit a zároveň udělil sankci tak, jak to požaduje zákon tj. za stavbu postavenou bez příslušných stavebních povolení. Sankce přitom byla stanovena v dolní hranici sazby. Pro úplnost se podotýká, že firma ve svých zdůvodněních pro povolení stavby takového rozsahu, především vždy poukazovala na výrobu elektřiny jako obchodního a ziskového artiklu a nikoliv tedy, že se jedná o výrobu elektřiny pro vlastní potřebu, jak uvádí nyní.
K přestavbě velkokapacitního teletníku pro potřeby výroby léčiv, který údajně povoloval stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem v této lokalitě, jak v článku píše redaktorka Hadašová musíme podotknout, že si nezjistila paní redaktorka relevantní informace. Tyto stavby povoloval v roce 1998 pan Karel Chalupa jako vedoucí referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu , pod který obec Chuderov v té době spadala .
Nejedná se tedy o stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem, je to jen další z nepravd uvedených pro čtenáře v článku Ústeckého deníku.