image

Dotaz Ústecký deník 18. 2. 2011 9:20: Janni Vorlíček

21.02.2011
Dobrý den,
Naši čtenáři zaznamenali, že na pozemku, kde stávalo sektorové centrum, se dějí jakési stavební úpravy.
1) Co se tam děje?
2) Kolik to bude stát?
3) Kdy to bude dokončeno?
4) Kdy město vyhlásí výběrko na sportovní areál, který tu má být?
5) Kolik by měl areál stát?
6) Kdy by měla začít jeho stavba?
7) Kdy by měla skončit?

Odpověď 21. 2. 2011 – 15:25
Dobrý den…
1) Probíhá rekonstrukce kabelového vedení VN. Akce je zhotovována v předstihu zahájení stavby: „ Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury“ z důvodu uvolnění staveniště pro efektivnější koordinaci prací na stavbě.
2) Investorem probíhajících stavebních úprav je společnost ČEZ a.s.
3) Informace u společnosti ČEZ a.s.
4) dne 24. 2. 2011 proběhne jednání Rady města, kde jedním z bodů programu je vyhlášení užšího podlimitního řízení na stavební práce „Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury“. Po schváleném usnesení bude možné vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby.
5) Dle kontrolního rozpočtu vypracovaný projektantem jsou náklady předběžně vyčísleny na 53 000 tis. Kč s DPH (stavební práce). Skutečná cena stavebních prací vyplyne z výběrového řízení.
6) Červen 2011
7) Duben 2012