image

Dotaz Ústecký deník 19.8.: Martin Krepindl

24.08.2011
Dobrý den, ještě jeden okruh dotazů:
Jste připraveni na případné povodně? Kde jsou protipovodňové zóny? Jak fungují?
Zvedlo se v minulých deštivých dnech povodí Labe?

Odpověď zpracovaná odborem životního prostředí:
Město Ústí nad Labem je v rámci již realizovaných protipovodňových opatření:
- protipovodňového hrazení na Střekovském nábřeží (dokončeno v loňském roce),
- povodňové hráze v ulici Přístavní ( úseku mezi mostem Dr. E. Beneše a
železničním mostem - nyní probíhá kolaudační řízení )
připraveno na povodně již nepoměrně lépe než kdykoli dříve.

K dokončení protipovodňové ochrany města na levém labském břehu je dokončena projektová dokumentace, vydáno stavební povolení, podána žádost o dotaci z Programu 129120 Ministerstva zemědělství ČR a nyní město dokládá správci programu poslední požadované doklady. Lze tedy očekávat, že již v letošním roce bude moci být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Po dokončení staveb povodňové ochrany bude město moci provést ve spolupráci s Povodím Labe s.p. i odpovídající úpravy zátopových území města, jeho aktivní zóny a povodňového plánu.
Z hlediska stavu hladiny řeky Labe lze dokladovat z www stránek státního podniku Povodí Labe, že ke zvýšení hladiny v řece Labi v uplynulém období nedošlo.