image

Dotaz Ústecký deník 27. 4. : Vít Lukáš

27.04.2012
DOTAZ:

Rád bych se zeptal na problematiku, na kterou náš upozornili čtenáři. Na oddělení řidičských průkazů nejsou k dispozici žádné formuláře, je zde oznámení, že se ztrácely. Všechny se vyplňují na přepážce a kvůli tomu tak vyřízení 1 člověka trvá dlouho. Vyzkoušel jsem to, čeká se i půl hodiny.
Proč magistrát k tomuto opatření přistoupil a jak chce problém s čekáním řešit?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru dopravy

Žadatelé se při vyplňování formuláře dopouštějí řady chyb, kdy nesprávně vyplňují kolonky určené pro úřední záznamy, přepisují chybně vyplněná data, přetahují rámeček určený k podpisu pod. Chybně vyplněnou žádost nelze zpracovat a zaslat do výroby do Státní tiskárny cenin. Žádosti se musí následně opět vyplnit na přepážkách.

Při volném přístupu k žádostem docházelo k neúměrné spotřebě formulářů se žádostí, kdy během hodiny došlo k rozebrání 500 ks žádostí. Odbor dopravy obdržel upozornění ze Státní tiskárny cenin, že počet spotřebovaných žádostí trojnásobně převyšuje počet vyrobených řidičských průkazů.

Dobu nutnou k vyřízení žadatele o řidičský průkaz nelze slučovat s časem věnovaným vyplnění žádosti. Žadatelé vyplňují žádosti v době kontroly údajů. Během této doby je nutné zkontrolovat a ověřit všechny údaje v registru řidičů, žádost zakódovat, popř. vybrat správní poplatek. Doba nutná k vyřízení žádostí se úměrně prodlužuje v závislosti na úkonu, který je vyžadován.