image

Dotaz Český rozhlas SEVER 20. 3. : Gabriela Hauptvogelová

21.03.2012
DOTAZ:

Výběr poplatků za svoz odpadu:
1) Kolik lidí nezaplatilo ani po urgenci, jaký je celkový dluh vč. penále?
2) Jakým způsobem město dluhy vymáhá?
3) Kolik peněz už se takto podařilo získat?
4) Platí i letos, že obyvatelé UL musejí zaplatit do konce září?

ODPOVĚĎ:

Ad 1) Město eviduje pohledávky vzniklé od počátku výběru poplatku tj. od r. 2001 do r. 2011 u 18 342 občanů v úhrnné výši cca 39 mil. Kč
Ad 2) Při vymáhání využíváme veškerý možný způsob co nám umožňuje daňový řád včetně exekucí
Ad 3) Procesem vymáhání každoročně získáme cca 3 mil. Kč
Ad 4) Ano, splatnost poplatku je 30. 9. 2012. Někteří občané nečekají až do září a platí již nyní. Doporučujeme aby si občané zadali platbu formou SIPO a to odevzdáním vyplněného formuláře inkasnímu odd. nejpozději do konce července. Potom se již nemusí starat o termín úhrady a riskovat navýšení poplatku na trojnásobek v případě pozdní úhrady. Je možné provádět i úhradu bezhotovostně ze svého bankovního účtu přímo na bank. účet inkasního odd. Magistrátu nebo na pokladně inkasního odd. (v září, tj. době splatnosti poplatku se zde tvoří delší fronty a musí se čekat)
Pokud občané v loňském roce odevzdali oznámení o způsobu úhrady a za koho úhradu provádí, nemusí v letošním roce a v následujících letech takovéto oznámení znovu vyplňovat (pokud nenastane v údajích uvedených v oznámení změna).