image

DOTAZ Ústecký deník, 11. 6. 2012, Petr Sochůrek

12.06.2012
DOTAZ:

Na jakých silnicích v Ústí nad Labem chystá v letošním roce město opravy? Kolik peněz budou stát a zda na řidiče čekají dopravní omezení?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru dopravy:
V měsíci březnu 2012 provedl odbor dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem odstranění některých vad vzniklých v zimním období. Další postup oprav je závislý na postupném uvolňování finančních prostředků z rozpočtu města na opravy komunikací. Opravy pak budou prováděny s přihlédnutím k jejich stavu a dopravnímu významu. Opravy budou prováděny lokálně se zachováním provozu na komunikacích, dopravní omezení při jejich provádění by tedy měla být pouze lokální (svedení provozu střídavě do jednoho pruhu, omezení rychlosti apod.).