image

Dotaz Ústecký deník 15. 3. 2011 10:47: Janni Vorlíček

16.03.2011
Dobrý den,
Posílám Vám své otázky ohledně koaliční dohody, gescí náměstků a radních.

1) Jak jsou rozděleny pravomocí jednotlivým náměstkům a radním nikoliv z pohledu zákona o obcích ale koaliční dohody, tedy se to týká: Vít Mandík, primátor. Zuzana Kailová, náměstkyně primátora. Helena Kubcová, náměstkyně primátora. Jan Řeřicha, náměstek primátora. Radní: Pavel Dlouhý, Arno Fišera, Tomáš Indra, Josef Macík, Tomáš Nedvěd, Martin Svoboda, Blanka Vraspírová,
2) Jaké jsou hlavní body programového prohlášení koaliční dohody ODS, ČSSD a SZSP?
3) Které body se podařilo již naplnit?

Odpověď 16.3.
Dobrý den
1. Vít Mandík – finanční záležitosti města, Zuzana Kailová – sociální oblast, kultura, cestovní ruch, Helena Kubcová – školství, sport, majetek, životní prostředí, Jan Řeřicha – doprava, investice a rozvoj,územní plán, městské organizace a služby, MP, komunikace s obvody (Klub starostů)
2. „Koaliční strany našly celkem 13 společných bodů své koaliční spolupráce na toto volební období. Týkají se například zlepšení čistoty, bezpečnosti města, zkvalitnění vybavení školních zařízení, zvýšení kapacity mateřských škol, vítání občánků, podpory mládežnického sportu, kultury, života seniorů, tradičních městských akcí, ale také například postupné obnovy vozového parku DPMÚ“, upřesnil náměstek primátora Jan Řeřicha
3. Koaliční dohoda byla uzavřena na čtyřleté období a „inventura“ je po několika měsících předčasná