image

ČTK 26. 10. Vanda Králová

30.10.2012
DOTAZ:

zajímalo by mě, jestli město (případně městem zřizovaná nebo placená společnost, která se stará o odpady) letos likvidovalo nějaké černé skládky?
- dalo by se nějak kvantifikovat, kolik na nich bylo odpadu?
- a kolik to město stálo?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru životního prostředí:
V rámci úklidu černých skládek a úklidu neoprávněně odložených odpadů (mimo místa k tomu určená) za období leden až září letošního roku muselo město odstranit ze svých pozemků již 368,6 tun odpadů. Za odstranění tohoto množství odpadů pak uhradilo město Ústí nad Labem již částku 1 256 558 Kč.

U odstraňování černých skládek je však nutno se ještě zmínit o tom, že další veliké množství neoprávněně odložených odpadů odstranili i vlastníci pozemků. A to jak na základě výzev odboru životního prostředí MmÚ či městských obvodů, tak i z hlediska svého vlastního zájmu vyplývajícího z jejich povinnosti péče o jim náležející pozemky a majetek.