ČT 20. 9. Tachecí

23.09.2013
DOTAZ:

Hrozí městu pokuta v rámci některého z projektů ROP? Tedy zda byla navržena a třeba odvoláváte a tak. Pokud ano, kolik, proč a jakého projektu se to týká. Předpokládám, že s ní nebudete souhlasit že?

ODPOVĚĎ:

Program ROP SZ byl sice k 19. 9. 2013 znovu spuštěn, ale městu ještě nebyla zaslána oficiální písemná informace o tzv. individuálních finančních opravách, resp. platební výměry. Nicméně dle ústní informace od zástupců ÚRR již víme, že se Ústí nad Labem individuální finanční opravy týkat budou. Po obdržení platebních výměrů se město proti nim rozhodně odvolá, jelikož s výsledky auditu zásadně nesouhlasí a své stanovisko má podloženo právními argumenty renomované advokátní kanceláře.