image

Česká televize 4. 2. Petra Tachecí

05.02.2014
DOTAZ:

Zdravím,

potřebovala bych prosím pro doplnění reportáže info ke kontrolám spalování. Úředníci města mohou kontrolovat, co lidé doma spalují v kotlech, ale lidé je domů na takovou kontrolu pustit nemusí. Pro bych se ráda zeptala, kolik takových kontrol jste udělali a kolik stačí odhadem domácností odmítlo. Budu v reportáži používat čísla z více měst.

ODPOVĚĎ:

odbor životního prostředí provádí většinu kontrol u právnických či fyzických osob oprávněných k podnikání, kontroly fyzických osob nepodnikajících jsou prováděny na základě stížností, v loňském roce jsme provedli 5 kontrol fyzických osob nepodnikajících a z toho 3 občané odmítli povolit vstup. V takových případech občany písemně vyzýváme k předložení dokladů- např. zprávy o kontrole a čištění spalinových cest, revizi technického stavu a provozu kotle. V případě, že tyto doklady nepředloží lze zahájit řízení o přestupku.