Česká televize 5. května Martin Tyburec

09.05.2014
DOTAZ:

Dobrý den,

Obracím se na Vás s prosbou o informace pro připravované téma zpravodajství České televize:
Snažíme se vytvořit přehled největších českých měst a jejich bankovních účtů. Zajímalo by nás proto:

1/ Kolik bankovních účtů vaše obec dohromady spravuje?
2/ Jaký mají jednotlivé účty účel?
3/ U kterých jsou bank?
4/ Kolik měsíčně bankám zaplatíte za poplatky spojené s vedením účtů?
5/ Vnímáte poplatky jako finanční zátěž, snažíte se tyto náklady nějak snižovat?
6/ Vnímáte kolem spravování, zřizování, údržby účtů atd. nějaké systémové problémy napadá Vás nějaké opatření, které Vám komplikuje práci nebo které byste naopak uvítali?

Mnohokrát Vám děkuji za pomoc! Budu Vám velmi vděčný, pokud stihnete odpovědět během tohoto týdne.

ODPOVĚĎ:
Vyjádření FO:
1/ město Ústí nad Labem má otevřeno 40 bankovních účtů
2/ drtivá většina bankovních účtů je zřízena pro sledování výdajů na konkrétní účel. Např. poskytovatelé dotací chtějí, aby předmětné výdaje, na které dávají dotace, šly přes jeden samostatný bankovní účet a mohli si zkontrolovat dle bankovních výpisů kolik korun kterému subjektu se uhradilo na daný účel
3/ účty máme u KB a.s., u Raiffeisenbank, a.s., ČS, a.s. a ČNB
4/ v loňském roce bylo uhrazeno celkem 196 tis. Kč, tj. v průměru na 1 měsíc = 16 tisíc Kč
5/ výši poplatků s bankami je projednáváno s cílem jejich optimalizace
6/ Komplikací bylo povinné zřízení účtů pro příjem dotací.