image

Ústecký deník 10. 9. 2012 Jitka Hadašová

11.09.2012
DOTAZ:

Jaký je stav v platbě poplatků za odpad?
1. Kolik lidí má povinnost zaplatit?
2. Kolik občanů již zaplatilo?
3 Jaké jsou dluhy z minulosti?
4. Jakou formu platby lidé nejčastěji volí (přímá platba, Sipo, převod z účtu)?
5. Který úřední den je nejvhodnější k platbě u pokladny magistrátu – kdy jsou nejmenší fronty?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření Finančního odboru
1. Zaplatit v letošním roce má cca 90 tis. občanů s trvalým pobytem na území města (děti do 3 let jsou od poplatku osvobozeny)
2. Dosud bylo vybráno cca 11 mil. Kč, tj. zaplatilo cca 22 tis. občanů.
3. Město eviduje pohledávky z poplatků za komunální odpad z minulých let ve výši cca 39 mil. Kč.
4. K 11. 9. zaplatilo nejvíce občanů na pokladně Magistrátu města Ústí nad Labem. Předpokládáme, že do konce splatnosti bude skupina občanů, kteří poplatek uhradí převodem ze svého bankovního účtu největší.
5. Peníze na pokladně inkasního odd. přijímáme každý pracovní den. Nejvíce chodí lidé platit v pondělí a ve středu, v ostatní dny budou čekací lhůty na pokladně do konce září kratší.

Připomínáme, že splatnost poplatku je do konce září a to 500 Kč na osobu a rok. Po tomto termínu může město včas nezaplacený poplatek navýšit až na trojnásobek, tj. z 500 Kč na 1 500 Kč.