image

Dotaz Ústecký deník 20.9.: Petr Sochůrek

20.09.2011
Chtěl jsem se zeptat:
1) Co všechno musí maminka splnit, aby dostala šek.
2) Jakou formou se šeky předávají.
3) Kam se mají maminky obracet.
4) Na dvaadvacátém zasedání Rada města schválila novou firmu Darothore pro zajištění administrace pro město. Co to znamená pro město a maminky.


Odpověď:
Na 22. zasedání Rady města dne 8.9.2011 byla radními schválena pravidla pro poskytování dárkových šeků v rámci projektu „Vítání občánků“. Příjemcem dárkového šeku ve výši 5000,-Kč budou matky, které mají v době porodu v obci trvalé bydliště a mají státní občanství ČR. Podmínkou pro přijetí šeku je první porod ženy (v případě mnohočetného porodu se počet šeků navyšuje), nebo osvojení prvního dítěte. Žádost o zařazení do projektu musí být podána do jednoho roku věku dítěte a matky budou zařazeny na základě podané žádosti na MmÚ, OMOSŠK – oddělení školství, kultury a sociálních služeb. Žádost je možné si vyzvednout osobně na Magistrátu města Ústí nad Labem, 2. patro, kancelář č. 288 nebo v elektronické podobě stáhnout z webových stránek města v sekci Formuláře ke stažení. Vyplněnou žádost pak lze odevzdat přímo v kanceláři 288, na podatelně MmÚ, či zaslat poštou na adresu Magistrát města Ústí n. L., Odbor městských organizací, služeb, školství a kultury, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem. Předání šeků zabezpečuje najatá agentura Darothore. Šek může být uplatněn pouze ve vybraných obchodech v Ústí nad Labem na nákup dětského zboží, jeho platnost je do 28.2. následujícího roku.