image

Český rozhlas, 1. 8. Gabriela Hauptvogelová

13.08.2014
DOTAZ:

Dobrý den,
Prosím co nejdříve po skončení jednání rady města v pondělí 4.8. o sdělení výsledku jednání
1) k b. 28 – Plavecký areál Klíše, schválení výsledku VŘ na zhotovitele stavby:
- která firma zakázku získala, kolik peněz město zaplatí, kolik bylo celkem uchazečů
- pokud nebude vybrána žádná firma – proč
2) k b. 32. - Plavecký areál Klíše - podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu, dohoda o partnerství:
- předpokládám, že jde o podání žádosti o dotaci z ROP SZ – pokud nebude podána, proč
- o jakou dohodu o partnerství jde
-
ODPOVĚĎ:
Po schválení realizace významné zakázky města, kterou je Plavecký areál Klíše, bylo zadáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, a to formou otevřeného řízení s využitím elektronické aukce, jejímž předmětem byla realizace stavebních prací spočívajících v rekonstrukci stávajícího plaveckého areálu. Vybudován tak bude moderní areál včetně vnitřního vybavení, který bude splňovat požadavky provozně technické i estetické. Z osmi platných uchazečů o tuto zakázku nabídla v elektronické aukci nejnižší cenu 207 mil. Kč bez DPH (251 mil. s DPH) společnost Metrostav Praha. Rada města schválila přidělení zakázky této vítězné společnosti.

Aby projekt při hodnocení získal maximální počet bodů, bylo vhodné naplnit indikátor počtu zapojených partnerů.