image

Dotaz Ústecký deník 18. 2. 2011 00:13: Jitka Hadašová

21.02.2011
Zdravím a prosím o stanovisko.
Po otevření zrekonstruovaného podchodu z Předmostí k Benešovu mostu si lidé stěžují, že na ně město nastražilo past.
Viz případ, který se udál tuto středu: Chodci šli z Jirchářů kolem bývalé Laguny dál po levém chodníku, zhruba uprostřed přešli přes vozovku na druhou stranu, netušíc, že vpravo /mezi nádražní budovou a podchodem/nejde o chodník, ale o tzv. technický prostor. A tam už na ně čekali strážníci... Tentokrát sice vyvázli jen s domluvou, ale jinak to prý bude za 2 tisíce.
1. Proč město zrušilo chodník, který byl využívaný? Jestli kvůli sloupům trolejového vedení, nebylo možné je instalovat dál mezi chodník a trať?
2. Proč, když už je tento prostor chodcům zapovězený, vypadá stejně jako chodník a jenom je mate?
3. Na jeho začátku i na konci je sice zákazová značka, ale toho si ten, kdo jde po druhé straně vozovky a nezná situaci, nevšimne. Proč není tento prostor osazen zábradlím nebo jinou viditelnou překážkou po celé délce, aby bylo jasné, že na něj přecházet nelze?
4. A kde má vlastně chodec, který chce jít do podchodu, ulici přejít, když tam žádný přechod není?

Odpověď 21. 2. 2011 – 9:36
Dobrý den…
- 1. – Zrušený „chodník“ či tento prostor nesplňuje parametry chodníku vzhledem k instalovaným stožárům trolejového vedení. Není zde dodržena požadovaná průchodná šířka. Dále z důvodu majetkoprávních vztahů bylo možné instalovat stožáry pouze na pozemcích ve vlastnictví města (od zdi dále vč. zdi se jedná o pozemky ve vlastnictví dráhy). Stožár jako takový má základ 1,5m x 1,5m proto tyto nemohly být osazeny více ke straně (opěrné zdi v majetku dráhy). Rovněž z důvodu dodržení odstupu od komunikace nebylo lze osadit stožáry na její hranu.
2. Prostor nesplňuje parametry chodníku. Pokud je tento prostor označen dopravní značkou „zákaz vstupu chodců“ nerozumíme v čem je toto matoucí.
3. - Označení dopravní značkou je odpovídající a dostatečné. To, co je nazýváno matením chodců je spíše výmluva některých neukázněných chodců když jsou přistiženi při pácháni nepravosti městskou policií. A právě z důvodu neukázněnosti některých není prostor osazen zábradlím, protože při přelézání by neohrožovali jen sami sebe jako je tomu při pouhém porušení zákazu vstupu.
4. - Není pravdou, že zde není přechod pro chodce. Tento byl zrealizován a i označen dopravní značkou, řádně osvětlen a nachází se ve směru od podchodu, právě před diskutovanou značkou zákazu vstupu pro chodce. Bohužel tento přechod ještě nebyl vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a z důvodu obchůzné trasy při uzavření podchodu při realizaci zanádražního prostoru vyznačen vodorovným dopravním značením tzv. zebrou. Šrafování bude neprodleně provedeno, jakmile to počasí dovolí.