image

Dotaz Ústecký deník 16. 5. 2011: Petr Sochůrek

18.05.2011
Dobrý den,
potřeboval bych zjistit statistiky:

1) Kolik je v Ústí nad Labem přihlášeno osobních aut.
2) Kolik je celkem evidováno parkovacích míst.
3) Zda se v dohledné době v některé lokalitě Ústí chystá vybudování nových parkovacích míst.

Odpověď: Odbor dopravy
1. Za Ústí nad Labem neumíme dát statistiku, protože evidence vozidel je vedena pro celou obec s rozšířenou působností. V ORP je evidováno cca 85 000 vozidel v provozu
2. Cca 22600
3. Magistrát města Ústí nad Labem ani obvod Střekov nechystají.
- MO ÚL – město chystá v letošním roce vybudovat parkovací místa v ul.Zahradní (25 míst) naproti hasičům a v ul.Návětrná (11míst).
MO Neštěmice - V loňském roce byly zahájeny 2 akce a dokončeny v současné době, jedná se o ul. Železnou /stávající parkoviště bylo upraveno a kapacita zvýšena na 43 stání/, ul.Čechova / z podélného stání upraveno na kolmé a kapacita zvýšena na 23 stání/. V současné době máme zpracovanou PD na stavbu parkoviště v ul.Žežická /cca 40 stání/,
MO Severní Terasa nemá v současném rozpočtu peníze na výstavbu parkovacích ploch.
Proto Rada MO ST projednala a schválila pravidla pro dlouhodobý pronájem pozemků určených pro výstavbu parkovacích stání v obvodu ST.
Úřad MO ST nechal vypracovat projektovou dokumentaci na rozšíření parkovacích míst. V roce 2010 byla k jednotlivým PD vydána i stavební povolení.
Jedná se o plochy : Ladova, Gagarinova, Jizerská, Větrná, Šrámkova, Zvonková, Výstupní.
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na vybudování předmětných parkovacích stání schválila rada MO ST záměr pronájmu pozemků pro výstavbu parkovišť.
Plochy budou v první fázi nabídnuta společenství vlastníků přímo sousedících a v případě nezájmu by výstavba byla nabídnuta veřejnosti.
Dále jsou informace o možnosti vybudování parkovacího domu (soukromý investor) – placené stání, v Doběticích.