image

5+2 dny 15. 10. 2012 Lucie Chlebná

15.10.2012
DOTAZ:

Dobrý den, mám otázky k problematice romských asistentů:

1. Proč se město pro tento druh prevence kriminality rozhodlo a co od něj očekává?
2. Stávající 4 asistenti jsou placení z dotace, pokud vím, mají smlouvu do konce roku. Jak to bude dál? Bude je pak město platit ze svého?
3. Jak probíhal výběr romských asistentů a co přesně je náplní jejich činnosti?
4. Uvažuje se o tom, že by romští asistenti postupně působili i v jiných částech města? Ve kterých?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření kanceláře primátora
Cílem projektu podpořeného Ministerstvem vnitra ČR je snížení počtu spáchaných trestných činů a přestupků v sociálně vyloučené lokalitě, motivace k zaměstnání pro dlouhodobě nezaměstnané a zároveň zvýšení pocitu bezpečí obyvatel v lokalitě, kde žijí etnické menšiny a osoby z odlišného sociálně kulturního prostředí.
Asistenti prevence kriminality budou monitorovat pohyb dětí před základní školou a budou se snažit předejít konfliktům, kontrolovat nezletilé v restauracích a hernách a dohlížet na dodržování čistoty a pořádku v ulicích.
Asistenci slouží v Předlicích, kde městská policie eviduje zvýšený výskyt problémových osob a přestupků proti veřejnému pořádku. Dobrá znalost místní komunity, kterou romští asistenci mají, byměla pomoci městské policii s vyřešením problematických záležitostí v této lokalitě.
Město Ústí nad Labem bude předkládat žádost o podporu z dotačního systému prevence kriminality Ministerstva vnitra na tento projekt i pro další rok.

Současný projekt je pilotní, pokud výsledky z tohoto projektu budou pozitivní, bude cílem města zavést asistenty prevence kriminality i do dalších sociálně vyloučených lokalit města Ústí nad Labem.