image

Dotaz MF Dnes 10.10.: Jan Horák

11.10.2011
Chtěl bych Vás požádat o odpovědi na následující otázky ohledně Fóra zdravého města Ústí nad Labem, které se koná ve středu.

1. Fórum začíná v pět hodin odpoledne, kdy se plánuje konec-míněno konec diskusního panelu občanů a politiků?
2. Kteří konkrétní představitelé města budou diskutovat s občany?
3. Jsou vedle představitelů města na fórum pozvaní i zástupci např. neziskového sektoru či občanských iniciativ?
4. Kolik letos očekává magistrát účastníků diskuse?
5. Kdo bude diskusi moderovat?
6. Jak hodnotí magistrát promo této akce? Bylo dostatečné?
7. “Těmito tématy se následně budou zabývat úředníci MmÚ s cílem zlepšit život občanů a odstranit nedostatky, na které bude poukázáno." - citoval jsem z tiskové zprávy k akci. Lze toto rozvést? Jak zabývat, rozjedou hned nějaké konkrétní úkony vedoucí řešení daného problému? Mohly by se uvést příklady z loňských ročníků, jaké konkrétní věci magistrát zlepšil po podnětech občanů z diskuse v rámci Fóra zdravého města?

Odpověď:
ad 1. Program dle zkušeností s předchozími Fóry (od roku 2006) trvá zhruba 2,5 – 3 hodiny.
ad 2. Účastníky budou vedoucí příslušných odborů MmÚ, kteří budou vést s občany diskuzi na daná témata.
ad 3. Pozvání bylo adresováno představitelům městských obvodů, školským zařízením, příspěvkovým organizacím města, mateřským centrům, radě seniorů a dalším. Dále bylo pozvání distribuováno prostřednictvím manažerského týmu pro komunitní plánování a jeho koordinačních skupin.
ad 4. Ze zkušeností z přechozích ročníků je předpokládaný počet účastníků sedmdesát až devadesát.
ad 5. Moderátorem akce bude Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst. Fórum je akcí projektu Zdravé město. Obdobná fóra se pořádají pravidelně v řadě municipalitách v ČR.
ad 6. Pozvánka na akci je umístěna na webu města. Plakáty jsou vyvěšeny na oficiálních výlepových plochách ve městě a společně s letáky rozmístěny na frekventovaných místech jako jsou knihovna, Dopravní podnik města Ústí nad Labem, Informační středisko města Ústí nad Labem, provozovny městských služeb, vlakové nádraží apod. Letáky jsou dále distribuovány v Ústeckých přehledech. MmÚ zajistilo placenou inzerci v rámci regionálních médií. Před akcí byla rozeslána tisková zpráva.
ad 7. Vyspecifikované problémy z veřejné diskuze budou projednány a ověřeny anketou. Výstupy budou předloženy Radě města a Zastupitelstvu města k projednání. Nejvíce palčivá témata jsou reflektována i při výběru témat Dotačního programu Projektu Zdravé město – např. na Fóru v roce 2009 se objevilo mj. téma drogové problematiky ve městě, pro rok 2010 bylo jedním z vyhlášených témat Dotačního programu „Programy prevence – zodpovědnost za své zdraví“ Byly podpořeny dva projekty na řešení drogové problematiky. Vývoj problematických témat z loňského roku bude zhodnocen na začátku setkání.