image

Dotaz Ústecký deník 9. 8. 2011: Janni Vorlíček

09.08.2011
Vážený pane náměstku,
Z odpovědí k Zanádražnímu prostoru vyplývá, že se objevila nová možnost, jak řešit parkování ve městě a že o tom probíhají intenzivní jednání.

1) Jak tato možnost vypadá konkrétně?
2) Kdy se tato možnost objevila a kdo s ní přišel, případně ji městu nabídl?
3) Jaké z ní plynou pro město výhody a nevýhody?
4) Jak to ovlivní řidiče?
5) Jedná se o komplexní pronájem všech parkovacích ploch v centru?
6) Objeví se ve městě v souvislosti s tím nové pěší zóny?
7) Má připravované „opatření“ donutit Ústečany víc cestovat MHD?
8) Kolik to bude město stát a kolik by z toho město mohlo získat peněz?
9) Kdo všechno na novém systému parkování bude profitovat?
10) Kdy bude, dle rámcových předpokladů, systém parkování spuštěn?


Odpověď: náměstek primátora Jan Řeřicha

1 – 5. Jednání s potencionálními zájemci (investory), kteří by mohli řešit problematiku parkování na celém území města intenzivně probíhají a vzhledem k tomu, že podmínky, které si město klade, jsou opravdu náročné, jednání ještě nějakou dobu potrvají. Vzhledem k tomu, že chceme získat nejvhodnější řešení, nemůžeme v tuto chvíli, bohužel, více prozradit.
6. Možnost vzniku nové pěší zóny rozhodně není vyloučena, viz 1 – 5
7. Prioritou je kvalitní parkování, které bude vyhovovat řidičům i chodcům, druhotný dopad na MHD však není vyloučen
8. Tato informace není v současné době známa, viz 1-5
9. viz 1 – 5
10. V tuto chvíli termín není znám, po tom, kdy si město ověří, zda jeho představa je vůbec reálná, bude muset postupovat podle platné legislativy, což bude záležitost dlouhodobá.