image

Dotaz ČTK 29. 3. : Radka Fialová

05.04.2012
DOTAZ:

Bytové družstvo Bukov

1. BD Bukov má 213 bytů - kolik bytů z toho je obsazeno ?
2. Kolik bytů je určeno ke zvláštním účelům ? - slouží pro potřeby univerzity, nemocnice, policie, škol ? Kolik bytů obsadily instituce ?
3. Jak je to s byty pro handicapované ? je jich 13 ?
4. Kolik bytů je určeno ke klasickému nájemnímu bydlení ?
5. Kolik bytů obsadili družstevníci, kteří si splácejí byt ?
6. Jaké bylo loni hospodaření družtva? respektive dotuje hospodaření město ? (vím, že družstvo má u města úvěr)
7. Kolik bytů je volných, o jaké byty se jedná (údajně hlavně 1+kk)
8. Jaký je nájem v bytech?


ODPOVĚĎ:

Ad 1) Ke dni 31. 3. 2012 bylo obsazeno z celkové kapacity 213 bytů 207.
Ad 2) Z celkového počtu 213 bytů je 13 bytů určeno pro hendikepované, zbývající byty jsou určeny pro družstevníky. (Ze zbývajících 200 bytů nejsou žádné byty určené ke zvláštním účelům)
Z důvodu neobsazení všech bytů družstevníky došlo k pronájmu bytů těm zaměstnancům institucí, se kterými má Město Ústí nad Labem podepsanou smlouvu, což jsou: Krajská zdravotní, UJEP, Okr. a Krajský soud a Policie ČR. V současné chvíli je takto obsazeno 21 bytů.
Ad 3) Pro tělesně postižené je určeno celkem 13 upravených bytů, z toho 6x byty o velikosti 1+KK a 7x byty o velikosti 2+KK.
Ad 4) Ke klasickému nájemnímu bydlení je určeno 200 bytů (celkem je 213 bytů, z toho 13 bytů je určeno pro zdravotně postižené - BZU, ostatní jsou určeny ke klasickému bydlení).
Ad 5) Družstevníci obsadili 173 bytů.
Ad 6) Účetní závěrka r. 2011 se v současné době zpracovává. Podíl města na hospodaření bytového družstva Bukov je pouze účetně evidován, město družstvo nedotuje.
Ad 7) V současné chvíli je volných 6 bytů, jedná se ve všech případech o byty 1 + KK.
Ad 8) Pro zaměstnance institucí (univerzita, nemocnice, policie apod.) činí nájem 70 Kč za m2, pro družstevníka činí nájemné 20 Kč za m2.