image

Dotaz Ústecký deník 13.7.: Janni Vorlíček

25.07.2011
Dobrý den,
Posílám další dotaz.
1) Jak vysoké škody letos a loni zaznamenal magistrát v souvislosti se sprejery na svém majetku?
2) Jak se magistrátu se sprejery daří bojovat, kolik pachatelů této činnosti bylo odhaleno a předáno přestupkové komisy?
3) Kolik pokut, či sankcí komise v této souvislosti udělila, letos a loni, případně v jakém finančním objemu?
4) Má město nějaké systémové opatření proti sprejerům?
5) Pokud ano, tak jaké, pokud ne, kdy na něm začne pracovat?

Odpověď:
1) Škody na majetku města způsobené v roce 2010 – 14.976,- Kč
Škody na majetku města způsobené v roce 2011 – 8.160,- Kč
2) Sprejeři jsou velkým problémem. Městská policie loni dopadla 10 sprejerů, což je v celorepublikovém měřítku nadprůměr. Jsou to většinou osoby od 13 do 25 let. Dopadení sprejeři se předávají PČR, která podle škody posuzuje, zda celá věc bude posuzována jako trestný čin či jako přestupek. V případě přestupku, předává poznatek přestupkové komisi.
3) Odbor kontroly Magistrátu města je ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku a přestupků proti majetku až odvolacím orgánem, proto informace o přestupcích a sankcích poskytly jednotlivé úřady městských obvodů.
V ÚMO Střekov, ÚMO Neštěmice a ÚMO Severní Terasa neřešila v letošním ani loňském roce přestupková komise žádný přestupek proti majetku, který by způsobili sprejeři na obecním majetku.
V ÚMO Město byl v roce 2010 Komisí k projednávání přestupků projednán jeden případ sprejerství, kdy za takové jednání byla pachateli uložena pokuta ve výši 500,- Kč a povinnost nahradit způsobenou škodu ve výši 600,- Kč. V letošním roce nebylo sprejerství doposud řešeno.
4) Městská policie navýšila hlídky, především na místech, kde dochází nebo by mohlo docházet ke sprejerství. Strážníci chodí v noci oblečeni tak, aby bylo těžší je spatřit, tím je větší možnost dopadení jak sprejerů, tak dalších závadových osob. Nedílnou součástí opatření proti sprejerům je kamerový systém MP.