image

Dotaz MF Dnes 16. 12. : Lucie Chlebná

21.12.2011
DOTAZY:

Prosím zodpovězení otázek k tématu zdražování služeb a zvyšování poplatků v roce 2012.

1. Chystá se město Ústí nad Labem zvyšovat v roce 2012 poplatky, které jsou občané povinni platit - za svoz odpadu, za psy, parkovné apod.? Proč? O kolik?
2. Pokud ne, proč?
3. Bude město v roce 2012 zvyšovat nájem v obecních bytech? Proč? O kolik?
4. Pokud ne, proč?
5. Kolik stojí a bude stát nájem v obecním bytě? (Kč/m2/měsíc)

ODPOVĚDI:

Komunální odpad:
Město Ústí nad Labem nechystá v současné chvíli změny v poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Pro příští rok zůstává poplatek stejný jako pro rok 2011.

Parkovné:
Město Ústí nad Labem nyní nepřipravuje změny ve výši poplatků za parkovné. I nadále se bude výše parkovného řídit platným nařízením obce.

Psi:
Zvyšování poplatků ze psů musí být schváleno formou obecně závazné vyhlášky (OZV). Změna této OZV není v současnosti městem Ústí nad Labem připravována.

Byty:
Dle statutu města má právo hospodařit s obecními byty pouze příslušný městský obvod, proto doporučujeme obrátit se s dotazem na příslušný úřad městského obvodu.