Český rozhlas 17. 6. Jan Bachorík

18.06.2013
DOTAZ:

Chtěl jsem se s dovolením optat, jestli se už přemýšlelo nad tím, že by se protipovodňové stěny na Střekově zvýšily. Například o metr. Řada tamních obyvatel by to přivítala. Dovoluje to vůbec konstrukce? Nepřemýšlí se například i nad tím, že by se zábrany rozšířily i dál po proudu (například kolem ústeckých soudů)?


ODPOVĚĎ:
Zodpovědnost za ochranu území před povodněmi má stát a Povodí Labe. Povodí Labe také realizovalo stavbu protipovodňové ochrany a provádí stavbu na levém břehu řeku. Budeme požadovat, aby Povodí Labe vyhodnotilo účinnost povodňové ochrany města Ústí nad Labe a aby přijalo opatření, která budou nezbytná pro zlepšení ochrany do budoucnosti.
Ochrana Střekova před povodněmi - výstavba protipovodňových stěn vychází z posouzení, výpočtů apod. v režii Povodí Labe, s.p., ke změně technických parametrů se proto musíte obrátit na jejich zástupce.