image

Deník 1. 10. Veronika Udatná

07.10.2013
DOTAZ:

Dobrý den,
posílám dotaz ohledně aktuální situace týkající se omezování hazardu v Ústí nad Labem. Primátor Mandík po dubnovém rozhodnutí Ústavního soudu, kterým se zrušila část loterijního zákona zabraňující obcím videoloterijní terminály z města vykázat, avizoval, že dojde ke zrušení některých heren ve městě. Už našlo město klíč, podle kterého herny vybere? O kolik heren by mělo jít a kdy by zastupitelstvo města mohlo o omezení hazardu ve městě hlasovat? Ptám se v té souvislosti, že v sousedních Trmicích provozování videoloterijních terminálů, ale i jiných sázkových her zakázali úplně. Snahu vedení obce však komplikuje fakt, že videoterminály jsou stále dostupné v sousedních Předlicích.

ODPOVĚĎ:

Vyjádření Městské policie
Na podnět primátora Víta Mandíka městská policie dlouhodobě provádí pravidelně celoplošné kontroly se zaměřením na provozovny s VHA. Podle obecně závazné vyhlášky - OZV č.6/2011 je na území města schváleno 109 „adres“ objektů, kde lze provozovat tuto činnost. Celkem se jedná o 118 provozoven. Kontroly ze strany strážníků MP jsou zaměřeny především na osoby mladší 18 let, hledané osoby, osoby na útěku z výchovných ústavů a na dodržování zákonných norem jako jsou např. štítky o zákazu vstupu osobám mladším 18 let, zákaz prodeje alkoholu a tabákových výrobků těmto osobám, zodpovědná osoba, název provozovny apod. Výstupy z těchto kontrol budou podkladem pro návrh na změnu vyhlášky s nižším počtem provozoven, která by měla být projednána a schválena na zastupitelstvu města v prosinci letošního roku.

Vyjádření finančního odboru
K drtivé části příjmů není přiřazován konkrétní výdaj. Takže příjmy z hazardu kromě dotací pro MO jsou finančním zdrojem pro financování výdajů neinvestičních, případně i investičních.