image

Dotaz Ústecký deník 7. 2. 2011 13:52: Janni Vorlíček

Dobrý den,

V sobotu v noci prováděla MP velkou kontolu, jíž se zúčastnil i p. Řeřicha.

1) Čeho přesně se kontrola týkala?
2) Jaké jsou výsledky kontroly?
3) Kolik pokut, či sankcí bude uloženo, nebo bylo?
4) Od kolika do kolika hodin probíhala?
5) Kde přesně a které provozovny MP kontrolovala?
6) Případné vyjádření pana náměstka…¨

Odpověď 7. 2. 2011 12:39
Dobrý den…
1. 5.2.2011 v nočních hodinách byla za účasti náměstka Jana Řeřichy a ředitele MP provedena kontrola výkonu činnosti strážníků MP na území města. Kontrola byla zaměřena na činnost hlídkové služby (pěší i mobilní hlídky) a to v lokalitách Dobětice, Krásné Březno, Předlice a Centrum města. Náměstek Řeřicha, jako statutární zástupce pověřený řízením městské policie se hlavně v uvedených lokalitách zajímal o problematiku veřejného pořádku, ale zároveň i o stav v oblasti dopravní situace, především parkování, což měl možnost přímo konzultovat na místě se strážníky.
2. Výstupem provedené kontroly bylo jednak uložení městské polici, aby zpracovala přehled stavu jednotlivých objektů v městské části Předlice, kde některé objekty vykazují závažné stavební narušení. Dále bude pan náměstek apelovat na Úřad městského obvodu Severní terasa, aby byli z jeho strany co nejdříve informováni občané o připravené změně dopravního značení v části Dobětice, čímž by se měly alespoň zčásti v této lokalitě zlepšit podmínky pro parkování. Za poslední, po seznámení se s analýzou stavu veřejného pořádku a dopravy v části Mojžíř uložil, aby do analýzy byly zapracovány i názory a návrhy na zlepšení stavu ze strany Úřadu městského obvodu Neštěmice. V Mojžíři byl také zaznamenán nepořádek u dvou domů. Ten se nechal okamžitě odstranit a již během noci se objevil znovu. Proto náměstek primátora Jan Řeřicha uložil ochranné sledování této lokality.
3. Během zmíněné kontroly bylo uloženo šest blokových pokut, šlo o pokuty na úseku veřejného pořádku
4. Kontrola probíhala od 22:00 do 02:00
5. Viz ad. 1, provozovny kontrolovány nebyly
6. „Provedená kontrola z mé strany nebyla zdaleka poslední. Osobně počítám s tím, že podobných kontrol se budu zúčastňovat pravidelně minimálně 4x do měsíce. Kontroly se budou týkat nejen veřejného pořádku a dopravě v klidu, ale hlavně na nalévání alkoholu mladistvým, rušení nočního klidu, vandalismu a kriminálně závadových osob“.