image

Dotaz MF Dnes 2.5.2011: Lucie Chlebná

03.05.2011
Dobrý den,
prosím o reakci na situaci v Pařížské ulici. Na posledním zasedání městského zastupitelstva vystoupil jeden z občanů s tím, že si jako spolumajitel bytového domu v Pařížské ulici nechal udělat hlukovou studii, která dokazuje, že hluk v této lokalitě překračuje povolené limity. Jde především o hluk způsobený dopravou.

1. Město je v takovém případě povinno bezplatně vyměnit obyvatelům postižené lokality okna. Je město na takovou situaci připraveno - počítá s ní?

2. Existuje v rozpočtu města nějaký fond nebo rezerva, z které by bylo možné takové náklady uhradit?

3. Kolik by si mohlo město v současnosti dovolit za takovou výměnu oken vydat?

4. Uvažuje město v souvsilosti s odhlučněním Pařížské ulice s nějakými dopravními opatřeními - např. snížení nejvyšší povolené rychlosti?

5. Dalo by se uvažovat například i o úplném uzavření této ulice pro automobilovou dopravu?

6. Na zastupitelstvu ze strany vedení města také zaznělo, že se chystá obchvat města, který by dopravě v centru města (tedy i v Pařížské ulici) ulevil. Můžete tento projekt přiblížit, konkrétněji popsat?

7. Kdy se počítá s jeho realizací a kolik bude stát?

8. Zaregistrovalo vedení města či magistrát nějaké oficiální stížnosti obyvatel centra města na hluk? O které lokality se konkrétně jedná a jak město k takovým stížnostem přistupuje?

Odpověď
Dobrý den - přeposílám odpověď odboru dopravy
1 – 7. Město neobdrželo žádnou hlukovou studii. Měření hluku provádí dle příslušných postupů KHS. Po obdržení studie se k ní můžeme vyjádřit. Město má povinnost snížit hluk, opatření na snížení hluku jsou různá, včetně dopravních opatření.
Odklon dopravy je součástí tvorby nového územního plánu.
8. Zatím jsme žádnou oficiální stížnost nedostali.