image

5+2 15. 11. Lucie Chlebná

22.11.2012
DOTAZ:

prosím o zodpovězení dotazů k prostorám bývalého (?) parkoviště vedle obchodního centra Sever.

1. Pozemek s parkovištěm - tržnicí už sice nepatří městu, to ho ale prodávalo s tím, že tu vznikne tržnice. Teď to ale není ani tržnice, ani parkoviště. Jak je město spokojeno s tím, co se na této ploše v současnosti odehrává?
2. Před prodejem pozemku město mluvilo o tom, že parkoviště v této lokalitě není zapotřebí (parkovat se dá ve Foru) a že na tomto parkovišti stejně jen docházelo k dopravním přestupkům. Lokalita je ale momentálně plná parkujících aut, a to přesto, že je tu dopravní značka s informací o tom, že se tu parkoviště ruší. Jak je to možné?
3. Snaží se město přimět majitele pozemku, aby tuto situaci nějak řešil?
4. Nebylo by řešením v této lokalitě parkování úplně zakázat, když ve Foru funguje parkoviště s několika stovkami míst?
5. Může město majitele pozemku nějak stíhat za to, že tu tržnice v podstatě není, i když se pozemek prodával za tímto účelem?

ODPOVĚĎ:

Dle kupní smlouvy se kupující zavazuje, že na převáděných nemovitostech vybuduje tržnici a tuto tržnici bude provozovat až do doby zahájení dostavby Obchodního centra Sever. Provoz tržnice nebyl nikdy bezproblémový, od samého začátku se provozovatel potýkal s nezájmem kupujících a zájem prodávajících tudíž postupně klesal.
Přerušení provozu v zimním období je z důvodu nemožnosti vytápění.
Dne 2. 11. 2012 zrealizovalo Statutární město Ústí nad Labem úpravu dopravního značení tak, aby do dané lokality (tedy do ul. Vojtěšská, Hradiště, U Kostela) mohla zajíždět pouze dopravní obsluha. Ještě budou realizována 2 krátkodobá zásobovací místa (krátkodobé stání na max. 30 minut pro zásobování tak, jako jinde v centru města) v ul. U Kostela (1x v parkovacím zálivu u nově zřízené tržnice, 1x v parkovacím zálivu proti Kostelu Nanebevzetí P. Marie). Tím dojde k dalšímu omezení dlouhodobě parkujících vozidel.