image

Český rozhlas Sever 1. 10. 2012 Gabriela Hauptvogelová

02.10.2012
DOTAZ:

Dobrý den,
jaká je situace s obyvateli domu v Lounského ul. v Předlicích? Jednají (jsou v kontaktu) zástupci magistrátu s majitelem kvůli možnostem náhradního ubytování? Může nebo nemůže např. sociální odbor zakročit – v tom domě je dost dětí, může úřad vystěhovat alespoň tyto děti a umístit je do nějakých zařízení? Jaký bude další postup stavebního úřadu, když majitel měl podle čtvrtečního (27.9) rozhodnutí lidi odstěhovat do tří dnů a neudělal to?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření stavebního odboru a odboru sociálních věcí
Stavební odbor bude postupovat v rámci možností stavebního zákona a bude řešit stavbu jako takovou. Vyklizení domu je plně na vlastníkovi objektu.
Několika rodinám náhradní ubytování zajišťuje majitel domu. Oddělení sociálně-právní ochrany (dětí OSPOD ) provedlo aktuální šetření v rodinách s nezletilými dětmi, které jsou trvale hlášeny v domě na ul. B. Lounského 106. Některé se již dlouhodobě zdržují na ubytovnách. Jedné rodině s osmi dětmi nabídl OSPOD Domov pro matky s dětmi Spirála, ale ubytování jim již zajistil majitel domu. To se stalo i v případě rodiny s dvanácti dětmi. Další rodina s pěti dětmi odmítla ubytovny Čelakovského a Purkyňova a nadále setrvává v poškozeném domě. Jiná rodina se čtrnácti dětmi se odstěhovala zpět do předchozího bydliště.