image

Dotaz MF Dnes 10. 4. : Lucie Chlebná

10.04.2012
DOTAZ:

Prosím o doplnění informací k podzimnímu svozu velkoobjemového odpadu, o kterém píšete na webu města.
1. Kolik peněz by na podzimní svoz mělo být vynaloženo?
2. Bude svoz probíhat ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako v minulých letech?
3. V rozpočtu na letošní rok se se svozem původně nepočítalo. Z kterých zdrojů se budou čerpat peníze - bude nutné z některých kapitol ubrat?
4. Kdy město vydá podrobný scénář, jak bude svoz probíhat?

ODPOVĚĎ:

Ad 1) Celková cena za svoz velkoobjemového odpadu bude činit cca 3 mil. Kč.
Ad 2) Svoz velkoobjemového odpadu bude probíhat ve městě Ústí nad Labem s výjimkou městského obvodu Ústí nad Labem – město. Harmonogram svozu bude probíhat dle rozpisu, který bude uveřejněn v „Kalendáři odpadů“, na webových stránkách města, na webových stránkách městských obvodů a v městských novinách.
Ad 3) Zatím probíhají jednání o možnostech financování svozu velkoobjemového odpadu.
Ad 4) Odbor životního prostředí připravuje zveřejnit podrobný harmonogram podzimního svozu velkoobjemového odpadu nejpozději na počátku měsíce června tak, aby obyvatelé města měli dostatek času se na tento svoz připravit a mohli této služby města plně využít.