image

Lidové noviny 21. 8. Veronika Berná

23.08.2013
DOTAZ:

Chystám téma s pracovním názvem "Tři měsíce od povodní". Sice to na dny nevychází úplně přesně, ale nevadí:-)
Moc Vás prosím o odpovědi na následující otázky:
1) Jak vysoké škody v Ústí nad Labem červnová povodeň způsobila? (kolik z toho je na městském, kolik na soukromém majetku?)
2) Kolik peněz město na nápravu škod už dostalo od státu? Kolik zatím samo uvolnilo?
3) Pracujete na získání dalších finančních "injekcích"? Pokud ano, v rámci jakých programů se žádá?
4) Můžete, prosím, uvést příklady toho, co se už od povodní podařilo opravit, případně na čem se pracuje a kolik si tyto práce zatím vyžádaly peněz? (zvlášť bych se chtěla zeptat - pokud máte informaci -, jak to vypadá s opravami soudu).
O odpovědi Vás moc prosím do zítřejších (čtvrtečních) 14 hodin.
Mnohokrát děkuji a srdečně zdravím

ODPOVĚĎ:
Prvotní náklady byly vyčísleny na 75 mil korun, město již na tyto prvotní náklady dostalo od kraje 60 mil. korun. Na opravy jsme zatím vynaložili 11 mil. Kč.
Škody se dle prvotních odhadů vyšplhaly téměř na 183 mil. korun. Na opravy komunikací podal odbor dopravy a majetku žádost ve výši cca 8 mil. Kč. Dále jsou škody na mateřské škole (3,6 mil. korun MŠMT), ústavu sociální péče (5,5 mil. korun - MPSV)a na mnohých další objektech v majetku města.
Vyčíslené škody jsme poslali na jednotlivá ministerstva, částky by pak měly být pokráceny o výši vyplaceného pojistného. V pravidlech MD je, že žadatel může obdržet dotaci do výše 85 %. Zbytek musí město zajistit z vlastních zdrojů.
MMR vyhlásilo dotační program na podporu bydlení, kdy podpora má být 30 tisíc na bytovou jednotku. Radní souhlasili s podáním žádosti o dotaci z podprogramu Podpora bydlení 2013 – krizový stav. Podporu poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve formě dotace obcím, které podávají souhrnnou žádost za všechny byty poškozené živelnou pohromou, a to do výše 30.000 Kč na jeden poškozený byt. Občané mohou podávat své žádosti o příspěvek na úřadech jednotlivých obvodů do 30. 8. 2013. Následně bude podána souhrnná žádost o dotaci na MMR a po obdržení dotace bude 30.000 Kč poskytováno majitelům přihlášených poškozených bytů.
Město také vyhlásilo veřejnou sbírku na povodně, kde je 1,383 mil. Kč, 120 tis. se vyplatilo. O dalším využití prostředků se bude rozhodovat.
Město investovalo do škod po povodních další svoje prostředky. Na návrh primátora Víta Mandíka radní rozhodli, že každému vlastníku zaplavené bytové jednotky poskytnou příspěvek ve výši dvacet tisíc korun na obnovu. Peníze lidé dostanou podle svého rozhodnutí buď v hotovosti, nebo na účet.
„Lidé, jejichž byty byly zaplaveny, jsou ve složité situaci. Byly sice vyhlášeny dotační tituly pro čerpání finančních prostředků na obnovu zasažených domácností po povodni (např. z Ministerstva pro místní rozvoj). Čerpání financí z těchto zdrojů je administrativně a časově velmi náročné. Považovali jsme proto za potřebné zajistit pokud možno jednoduchou formou finanční pomoc lidem, které ničivá povodeň zasáhla,“ uvedl primátor Vít Mandík. Nárok na výplatu příspěvku je třeba uplatnit do 31. října 2013. Žadatel může být pouze fyzická osoba a nesmí být zároveň dlužníkem města. Lidé, kteří byli povodní postiženi, budou o finanční pomoci informování městem písemně. V dopise budou pokyny potřebné k podání žádosti. Příspěvek představuje celkovou částku 3,1 milionu korun. Peníze budou použity z rozpočtové kapitoly, kterou vytvořil primátor Mandík vzhledem k úspěšnému hospodaření města v roce 2012. Ve městě bylo vyplaveno celkem 155 bytových jednotek.