Dotaz MF Dnes 5. 4. 2011: Andrea Angermannová

06.04.2011
Hezký den,
mám prosbu. Radnice musí stále častěji platit sociální pohřby, tedy ty za sociálně slabé.
1. Kolik jich bylo v roce 2005, 2010 a již v letošním roce a kolik město stály?
2. Kolik stojí cca jeden pohřeb a co obnáší?
3. Proč podle vás těchto pohřbů přibývá?
4. Působí to městu nějaké problémy a jaké?
5. Peníze můžete po dědicích vymáhat tím, že se přihlásíte do dědického řízení, často se stává, že v případě sociálního pohřbu je dědicem stát, nebo město. V kolika případech město nějaké peníze v dědickém řízení získá? Stalo se někdy, že město dokonce vydělalo a dost?
6. Sociálně slabí mohou částku za pohřeb městu splácet. Kolika lidí se to ročně týká a splácí nebo jsou šance nulové?
7. Pokud město doloží všechny potřebné podklady, ministerstvo pro místní rozvoj pohřebné městu uhradí. Jak často se to stává?

Odpověď
Dobrý den
1. A) v roce 2005 bylo vypraveno 30 sociálních pohřbů – 82 298,-Kč
b) v roce 2010 bylo vypraveno 49 sociálních pohřbů – 140 646,- Kč
c) v roce 2011 k 31.3. bylo vypraveno 19 sociálních pohřbů – 57 429,- Kč
2. Vypravení sociálního pohřbu stojí 3 008,- Kč (dospělý) a 2 038,- (dítě), částka zahrnuje rakev, rubáš,kremace+převzetí, úřední urna, manipulace s rakví, úprava zemřelého, sjednání obřadu, doprava do kremace, úhrada za společné pohřebiště.
3. Nedostatek finančních prostředků občanů, zrušení sociální dávky (pohřebné).
4. Nepůsobí, povinnost vyplývá ze zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví.
5. Většinou se stává, že zemřelý žádný majetek nemá nebo má jen nepatrný majetek. V případě nepatrného majetku připadá tento majetek v rámci dědického řízení vypravovateli pohřbu. Nelze přesně říci, v kolika případech město získá v dědickém řízení finanční prostředky, protože v rámci daného roku nejsou všechna dědická řízení ukončena. V rámci dědického řízení může město požadovat po dědicích jen částku vynaložených nákladů na sociální pohřeb a jen do výše získaného dědictví. Město by mohlo získat větší částku jen v případě, kdy je dědické řízení zastaveno a městu je vydán pouze majetek nepatrné hodnoty. Město přebírá v rámci nepatrného majetku jen finanční hotovost.
6. Urna s ostatky zemřelého se nevydává. Splácení neumožňujeme, pouze když dědic z rozhodnutí soudu má uhradit náklady pohřbu a nemá k dispozici dostatek finančních prostředků.
7. Ve většině případů (cca 90 % všech případů).

Sociální pohřeb je potřeba vnímat jako pohřbení osoby, o kterou se po její smrti příbuzní nepostarali.