image

Dotaz MF Dnes 5.8.: Jan Horák

08.08.2011
Chtěl bych se Vás zeptat, v jaké fázi je posuzování záměru firmy Sallerova výstavba, která chce na proluce vedle Krajského soudu začít od listopadu budovat obchodní centrum, které bude tvořeno třemi budovami. Předpokládám, že dotčené odbory magistrátu (např. stavební, životního prostředí) musí tento záměr schválit, vydat stavební povolení atd. Tak bych Vás chtěl požádat, abyste mi tyto informace zjistila.

Odpověď:
5.8.2011 byl k záměru Obchodní centrum Ústí nad Labem - Střekov zveřejněn na portálu CENIA závěr zjišťovacího řízení, vydaný odborem životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje, na adrese http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK727.
Oznámení záměru bylo projednáno v Radě města dne 30.6.2011. Požadavky města, z hlediska ochrany životního prostředí byly do podmínek závěru zjišťovacího řízení zahrnuty.
Před vydáním tohoto závěru nemohl investor požádat o vydání povolení uvedeného záměru podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, zákon o vodách, zákon o pozemních komunikacích, apod.), takže (z hlediska vydání závěru zjišťovacího řízení 5.8.2011) mohu potvrdit, že odbor životního prostředí neeviduje zatím žádnou žádost investora o vydání vyjádření, či povolení k uvedenému záměru.
Požadavky Rady města vznesené na investora z hlediska územního plánu a z hlediska architektonické úrovně fasád objektu, nemohly být pochopitelně řešeny v rámci posuzování EIA, a bude je nutno řešit až při vlastním územním a stavebním řízení.