Dotaz MF Dnes 4.5.2011: Petr Švec

06.05.2011
Dobrý den,
připravujeme text o možnosti pořizovat si za poplatek speciální registrační značky na auta a při té příležitosti bych se na Vás rád obrátil a požádal o odpovědi na následující otázky.

1) můžete konkrétně popsat váš systém přidělování registračních značek na automobily? Například zda značky přiděluje žadatelům úředník podle svého uvážení, podle zadané řady, či to dělá počítač?
2) co úřad udělal proti tomu, aby nedocházelo k zneužívání a přidělování registračních značek s "kmotrovskými" kombinacemi čísel za úplatu?
3) jakým způsobem kontrolujete přidělování registračních značek?
4) byl na vašem úřadě odhalen nějaký případ, kdy byla registrační značka přidělena za úplatu? Byla sankce?
5) jak by měl dle vás systém fungovat a co by v tomto mohli udělat legislativci?


Děkuji mnohokrát za spolupráci

Odpověď:
1) registrační značky přiděluje úředník dle zadané řady
2) neznáme pojem "kmotrovské" kombinace čísel, registrační značky jsou vydávány dle posloupnosti, jak jde za sebou číselná řada
3) registrační značky se vydávají dle zadané řady, dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, nelze zpětně kontrolovat přidělení konkrétní registrační značky
4) nebyl
5) bylo by dobré, aby si lidé mohli za poplatek zažádat o speciální značku dle přání