image

Dotaz IDNES cz 5. 4. 2011: Ondřej Kůs

06.04.2011
Dobrý den,
posílám Vám otázky týkající se stavu silničních komunikací v Ústí nad Labem.

1) Ústecký magistrát se v zimě rozhodl nejhorší silniční úseky v Ústí vyfrézovat. Jedná se kupříkladu o komunikaci na Klíši. Můžete vyjmenovat všechny lokality, které chce město opravit? Na kolik oprava silnic celkem vyjde?
2) Proč nemají vyfrézované úseky už nový asfaltový povrch? Teploty nad nulou to již delší dobu dovolují.
3) Které ulice jsou v nejhorším stavu?
4) Kolik řidičů požádalo město za zimní období o náhradu škody za poškození vozidla vlivem technického stavu komunikací? V kolika případech jim muselo město vyhovět a škodu zaplatit? A o jaké částky se řádově jednalo?
4) Kolik kiometrů silnic město spravuje a s jakým ročním rozpočtem?

Odpověď
Dobrý den
1. Ul. Klíšská, ul. Štefánikova, ul. Jateční, ul. Podmokelská, ul. Průmyslová, ul. Masarykova. Cena vzejde z výběrového řízení.
2. Dokončuje se výběrové řízení.
3. Dtto 1
4. V letošním roce jsme řešili nebo stále ještě řešíme 13 pojistných událostí. Ve všech případech se jedná o najetí do výtluků. Co se financí týče, to je dotaz na pojišťovnu
5. Město spravuje 300 km vozovek a roční rozpočet činí 3 miliony korun s tím, že se bude navyšovat dle finančních možností města.