image

Dotaz Ústecký deník 24. 11. : Janni Vorlíček

25.11.2011
DOTAZ:

Kolik má město na Ústecké Vánoce 2011 peněz a z jaké rozpočtové kapitoly?

ODPOVĚĎ:

Ve schváleném rozpočtu 2011 bylo počítáno na vánoce s částkou 450 000,00 Kč, dále s částkou 270 000,00 Kč na doprovodné vánoční akce žadatelů o finanční dotaci. Finanční prostředky jsou čerpány z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2011, přiděleného odboru městských organizací a služeb, oddělení školství, kultury a soc. služeb z položky Vánoce.