image

Lucie Chlebná 27. 3. ČTK Ústí nad Labem

02.04.2013
DOTAZ:

Dobrý den,

prosím o zaslání informací k veřejnému osvětlení v Ústí.

1. Kolik zdrojů veřejného osvětlení město spravuje? (alespoň řádově)

2. Kolik za to ročně zaplatí? Jak velkou část z toho představují energie, jak velkou údržba?

3. Ve kterém roce byla uzavřena smlouva se společností Eltodo, která pro město správu veřejného osvětlení zajišťuje? Do kdy platí?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru OŠKSS:

1. K 1. 1. 2013 spravovalo ELTODO – CITELUM s.r.o. (tedy nikoli město) celkem 12 496 světelných bodů (veřejné, slavnostní, přechodové, speciální a jiné osvětlení)

2. K 1. 1. 2013 je stanovena roční částka ve výši 44 129 910,- Kč, z toho činí 25 530 316,- Kč platba za provoz a správu a 18 599 594,- Kč za elektrickou energii.

3. Smlouva byla uzavřena dne 23. 6. 2005, s účinností od 1. 7. 2005 a platností do 31. 12. 2020.