Dotaz Ústecký deník 10. 2. 2011 9:23: Janni Vorlíček

11.02.2011
Dobrý den
1. Kolik stojí celková údržba městských sadů, případně kolik je na to celkem vyčleněno peněz?
2. Kolik stojí údržba zeleně v Městských sadech resp. Kolik je na to vyčleněno peněz?
3. Kolik stojí ostatní údržba Městských sadů?
4. Jak je možné, že je to tolik?

Odpověď 11. 2. 2011 11:49
Dobrý den…
1. – 3. schválený rozpočet MmÚ na údržbu zeleně a činnosti spojené s touto údržbou jsou ve schváleném rozpočtu města včetně údržby Městských sadů v celkové výši 45 625 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že Městské sady i nadále zůstavují ve správě města, zůstává tedy městu i adekvátní podíl rozpočtovaných prostředků, tedy 5 625 tis. Kč. V tuto chvíli nelze přesně náklady na údržbu zeleně či ostatní údržbu specifikovat, ani jejich podíl, vzhledem ke skutečnosti, že letošní rok bude prvním rokem provozu revitalizovaných Městských sadů. Proto Zastupitelstvo schválilo alokovanou částku, která je pouze předběžná.
4. Za prvé jde o nejrozsáhlejší park ve městě s řadou technických prvků (jezírka, fontány), které budou náročné nejen na provozní náklady, ale i na pravidelnou údržbu. Dále nelze v tuto chvíli odhadnout, výši nákladů spojených s údržbou zeleně, jež je především odvislá na průběhu vegetačního období. Jak již jsme zmínili, teprve průběh letošní péče a údržby Městských sadů stanoví jeho budoucí finanční náročnost.