image

5+2 dny, 28. 2. Ondřej Kůs

04.03.2013
DOTAZ:


1) Jakou částku má město v rozpočtu na údržbu a opravu vozovek na území města?
2) A kolik to činilo loni? Pro porovnání….
3) Kdy zahájíte opravu nejponičenějších silnic?
4) Máte pro letošek už naplánovanou nějakou významnější investici do oprav komunikací, nebo rozpočet „schramstnou“ pouze menší, běžné opravy děr?
5) Kolik lidí loni po městu uplatňovalo nárok za poničení auta na silnicích v majetku města? A kolik jich s tímto nárokem uspělo? Můžete uvést, kolik peněz tito lidé celkem dostali?


ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru dopravy

1) V rozpočtu jsou 3 mil. Kč. Primátor města Vít Mandík situaci důkladně řeší a vzhledem k úsporám, kterých dosáhl v roce 2012, se pokusí přesvědčit radu města k výraznému navýšení zdrojů na opravy silnic.
2) Je uvedeno v rozpočtu města, který je uveřejněn na webových stránkách města
3) Plán údržby se průběžně aktualizuje. Záleží na tom, kdy začnou výrobci produkovat asfaltové směsi.
4) V prvním pořadí se zaměřujeme na trasy, kde je provozována MHD.
5) V průběhu loňského roku jsme řešili 21 pojistných událostí – škody na vozidlech. Z nich jsme čtyři žádosti zamítli. Výše vyplacených peněz nám není známa. Vše je řešeno přes pojišťovnu.