image

Dotaz Ústecký deník 30. 3. 2011: Janni Vorlíček a 3.4.2011 MF dnes Lucie Chlebná

04.04.2011
Dobrý den,

Jaroslav Achab Haidler na základě dohody, cituji: „K tomuto řešení se rozhodlo celé divadlo, po diskusi, ve vzájemném konsensu.“ odstoupil
k 1. dubnu z postu ředitele Činoherního studia. Divadlo vysvětlilo, opět cituji: „Důvodem změny ve vedení divadla je překvapivá změna v komunikaci mezi zástupci města a zástupci divadla, ke které došlo na sklonku roku 2010. Vzhledem k tomu, že s rokem 2011 končí 3-leté garantované období příspěvku pro ČS ve výši 10,5 mil. Kč, je potřeba zahájit nová jednání o významu ČS pro město a celý region.“ Jinými slovy, jelikož je p. Haidler pro město k vyjednávání o dalších dotacích nepřijatelný, bude od 1. dubna za Činoherní studio jednat dosavadní šéfdramaturg, pan Vladimír Čepek.

1) Jaké je oficiální stanovisko vedení města k tomuto kroku ČS?
2) Skutečně byl p. Haidler pro vedení města jako partner pro vyjednávání nepřijatelný?
3) Pokud ano, proč?
4) Bude město v dalších letech ČS podporovat?

MF Dnes - Lucie Chlebná
prosím o odpovědi k otázkám výměny ředitele Činoherního studia.
1. Jak vedení města odchod pana Haidlera a jeho nahrazení Vladimírem Čepkem vnímá? Je to vítaná změna?
2. Správní rada divadla i pan Haidler zdůvodňují výměnu ředitele mimo jiné tím, že s Haidlerem jakožto ředitelem ČS městská rada již několik měsíců nekomunikovala. Proč s ním nekomunikovala?
3. Pan Haidler v poslední době vedení města ostře kritizoval kvůli nakládání s penězi. Lze si celou věc vyložit tak, že s ním město přestalo komunikovat právě kvůli jeho kritickým postojům a aktivitám?
4. Ze strany divadla existují obavy, že pro příští rok nedostane z městského rozpočtu dostatek peněz na své fungování. Pro letošek město divadlu dalo 10,5 milionu korun. Do jaké míry je pravděpodobné, že příští rok dostane ČS méně? A o kolik asi?
5. Jak město vnímá spolupráci s Činoherním studiem? Funguje tato instituce tak, jak si město představuje?

Odpověď
Dobrý den
Na dotazy jsme již odpovídali 9. 3. 2011 - Odvolání ředitele divadla nespadá do kompetence magistrátu, neboť Činoherní divadlo není naší příspěvkovou organizací, ale jde o Obecně prospěšnou společnost, které poskytujeme dotaci 10,5 mil. Kč ročně. O řediteli divadla tak rozhoduje Správní rada o.p.s. Ani zde nemá město své zastoupení. Vzhledem k tomu se vedení města nezabývá hodnocením činnosti ředitele pana Haidlera.

Co se týče financování, pak i v příštím roce budeme chtít ČS podporovat.