image

Dotaz Mediafax 24. 4. : Alice Klaubenschalková

24.04.2012
DOTAZ:

Našla jsem si, že Ústí nad Labem zadalo zakázku malého rozsahu, která má vybrat toho, jenž zajistí výběrové řízení na zpracovatele změny územního plánu. Obálky se otevíraly už na konci března, tak že bych prosila částku a odpověď, proč si výběrové řízení neorganizuje město samo.

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru územního plánování a správy majetku:

Odbor územního plánování a správy majetku nedisponuje odborníky v oblasti veřejných zakázek. S přihlédnutím k nabytí účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách od 1. 4. 2012, se odbor rozhodl pro pořízení administrátora VŘ na zpracovatele změny územního plánu Ústí nad Labem.
Zvítězila společnost s cenovou nabídkou 14 900,- Kč bez DPH.