Dotaz MF Dnes 14. 6. 2011: Jan Horák

15.06.2011
chtěl bych Vám položit několik otázek ohledně údržby městských sadů.

1. V současnosti v městských sadech u jedné lavičky chybí sedátko a opěrátko, u dvou opěrátko, u jedné z oněch kovových vyhlídek je stržené pletivo, stejně jako je stržené pletivo z jednoho ze svahů (a je pohozené vedle cesty) a jeden z gabionů (v kterém nejsou kameny a je u nich pouze ona kostra z drátů) je prošlapaný a zohýbaný. Ví město o těchto závadách?
2. Odstraní město tyto zavády (dodá nová opěrátka, opraví pletivo u vyhlídky atd.). Pokud ano, tak kdy?
3. Jakým způsobem město kontroluje stav sadů? Má město své lidi, kteří by v určitých intervalech procházeli sady a kontrolovali jejich stav?
4. Má město vyčíslené škody, které od oteřvení sadů vandalové způsobili?
5. Dvě ze tří ze zmíněných laviček byly poničené už loni v listopadu. Proč je od té doby město nenechalo opravit? Nebo je nechalo opravit a někdo je opět poničil?
6. Ve spodní části sadů je dlouhá řada gabionů, které nejsou vyplněné kameny, ale jsou tvořené pouze onou drátěnou kostrou. Tyto gabiony takto zůstanou nebo je města nechá vyplnit kameny?

Odpověď:

1. Ano, město o závadách ví, jsou nahlášeny na PČR.
2. Tyto závady budou odstraněny v nejbližší době, oprava je již objednaná.
3. Stav sadů je kontrolován denně popř. obden, pochůzkami, škody jsou hlášeny na PČR. Ano, město má určené lidi, kteří mají na starost stav sadů.
4. Škoda je vyčíslena na 31.590,- Kč bez palub
5. Opravy se provádí na jaře, čekalo se na stanovisko PČR a vyjádření od pojišťovny
6. Prázdné gabiony jsou součástí projektu a město je nebude doplňovat