Úřední deska

Vyvěšeno: 13.11.2019
Sejmuto: 04.12.2019
Výběrové řízení - referent/ka krizového a havarijního plánování
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka krizového a havarijního plánování, kancelář primátora MmÚ.
Vyvěšeno: 13.11.2019
Sejmuto: 04.12.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení přestupků
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení přestupků, odbor přestupkových agend MmÚ.
Vyvěšeno: 13.11.2019
Sejmuto: 04.12.2019
Výběrové řízení - referent/ka stavebního odboru
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka stavebního odboru, oddělení stavebně správní, stavební odbor MmÚ.
Vyvěšeno: 13.11.2019
Sejmuto: 13.12.2019
Vyvěšeno: 13.11.2019
Sejmuto: 16.01.2020
Vyvěšeno: 13.11.2019
Sejmuto: 29.11.2019
Vyvěšeno: 12.11.2019
Sejmuto: 20.11.2019
Vyvěšeno: 12.11.2019
Sejmuto: 04.12.2019
Vyvěšeno: 12.11.2019
Sejmuto: 28.11.2019
Vyvěšeno: 12.11.2019
Sejmuto: 28.11.2019
Vyvěšeno: 12.11.2019
Sejmuto: 28.11.2019
Vyvěšeno: 12.11.2019
Sejmuto: 28.11.2019
Vyvěšeno: 12.11.2019
Sejmuto: 28.11.2019
Vyvěšeno: 11.11.2019
Sejmuto: 14.12.2019
Vyvěšeno: 11.11.2019
Sejmuto: 27.11.2019
Vyvěšeno: 11.11.2019
Sejmuto: 27.11.2019
Vyvěšeno: 08.11.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 14. 10. 2019
V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři primátora Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 08.11.2019
Sejmuto: 18.12.2019
Vyvěšeno: 08.11.2019
Sejmuto: 18.12.2019
Vyvěšeno: 08.11.2019
Sejmuto: 24.11.2019