Úřední deska

Vyvěšeno: 23.05.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 20. 5. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 322/14R/19, 324/14R/19, 325/14R/19 a 338/14R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři primátora Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 23.05.2019
Sejmuto: 23.05.2022
SK Brná, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
Vyvěšeno: 23.05.2019
Sejmuto: 26.06.2019
Vyvěšeno: 23.05.2019
Sejmuto: 08.06.2019
Vyvěšeno: 23.05.2019
Sejmuto: 08.06.2019
Vyvěšeno: 23.05.2019
Sejmuto: 08.06.2019
Vyvěšeno: 23.05.2019
Sejmuto: 08.06.2019
Vyvěšeno: 23.05.2019
Sejmuto: 08.06.2019
Vyvěšeno: 23.05.2019
Sejmuto: 08.06.2019
Vyvěšeno: 23.05.2019
Sejmuto: 08.06.2019
Vyvěšeno: 23.05.2019
Sejmuto: 08.06.2019
Vyvěšeno: 22.05.2019
Sejmuto: 12.06.2019
Výběrové řízení - referent/ka přestupků
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka přestupků, odbor přestupkových agend MmÚ.
Vyvěšeno: 22.05.2019
Sejmuto: 22.05.2022
Jaroslav Pém
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Ústecké slavnosti 2019"
Vyvěšeno: 22.05.2019
Sejmuto: 07.06.2019
Vyvěšeno: 22.05.2019
Sejmuto: 07.06.2019
Vyvěšeno: 22.05.2019
Sejmuto: 07.06.2019
Vyvěšeno: 22.05.2019
Sejmuto: 07.06.2019
Vyvěšeno: 22.05.2019
Sejmuto: 07.06.2019
Vyvěšeno: 21.05.2019
Sejmuto: 11.06.2019
Výběrové řízení - právník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - právník, právní odbor MmÚ.
Vyvěšeno: 21.05.2019
Sejmuto: 11.06.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení registru řidičů
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení registru řidičů, správní odbor MmÚ.