Úřední deska

Vyvěšeno: 20.09.2019
Sejmuto: 11.10.2019
Výběrové řízení - správce GIS
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - správce GIS, oddělení GIS, odbor investic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 20.09.2019
Sejmuto: 11.10.2019
Výběrové řízení - koncepční pracovník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - koncepční pracovník, oddělení územního plánování, odbor investic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 20.09.2019
Sejmuto: 11.10.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení správy pohledávek
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení správy pohledávek, právní odbor MmÚ.
Vyvěšeno: 20.09.2019
Sejmuto: 15.10.2019
Vyvěšeno: 20.09.2019
Sejmuto: 14.11.2019
Vyvěšeno: 20.09.2019
Sejmuto: 12.10.2019
Vyvěšeno: 20.09.2019
Sejmuto: 24.10.2019
Vyvěšeno: 20.09.2019
Sejmuto: 06.10.2019
Vyvěšeno: 20.09.2019
Sejmuto: 06.10.2019
Vyvěšeno: 19.09.2019
Sejmuto: 23.09.2019
Vyvěšeno: 18.09.2019
Sejmuto: 03.10.2019
Oznámení záměru města o pachtu pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov: pacht pozemku p.č. 351/1 v k.ú. Svádov - zahrada
Vyvěšeno: 18.09.2019
Sejmuto: 03.10.2019
Oznámení záměru města o prodeji pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov: prodej pozemku p.č. 236/78 v k.ú. Svádov
Vyvěšeno: 18.09.2019
Sejmuto: 03.10.2019
Oznámení záměru města o prodeji pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov: prodej pozemku p.č. 460 v k.ú. Církvice
Vyvěšeno: 18.09.2019
Sejmuto: 03.10.2019
Oznámení záměru města o pachtu pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov: pacht pozemku p.č. 175/1 v k.ú. Svádov
Vyvěšeno: 18.09.2019
Sejmuto: 03.10.2019
Oznámení záměru města o výpůjčce pozemků
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov: výpůjčka pozemků v k.ú. Střekov
Vyvěšeno: 18.09.2019
Sejmuto: 04.10.2019
Oznámení o možnosti převzít písemnost
"Prošetření podnětu ve věci užívání jiného nebytového prostoru bytového domu v ul. Alešova 690/24"
Vyvěšeno: 17.09.2019
Sejmuto: 14.11.2019
Vyvěšeno: 17.09.2019
Sejmuto: 14.11.2019
Vyvěšeno: 17.09.2019
Sejmuto: 15.10.2019
Vyvěšeno: 17.09.2019
Sejmuto: 15.11.2019
Vyvěšeno: 17.09.2019
Sejmuto: 03.10.2019
Vyvěšeno: 17.09.2019
Sejmuto: 03.10.2019
Vyvěšeno: 16.09.2019
Sejmuto: 01.10.2019
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem části pozemku p.č. 1170/13 o výměře 16 m2 v k.ú. Bukov za účelem parkování