Úřední deska

Vyvěšeno: 18.01.2019
Sejmuto: 04.04.2019
Vyvěšeno: 18.01.2019
Sejmuto: 03.02.2019
Vyvěšeno: 18.01.2019
Sejmuto: 03.02.2019
Vyvěšeno: 18.01.2019
Sejmuto: 03.02.2019
Vyvěšeno: 18.01.2019
Sejmuto: 03.02.2019
Vyvěšeno: 18.01.2019
Sejmuto: 03.02.2019
Vyvěšeno: 18.01.2019
Sejmuto: 03.02.2019
Vyvěšeno: 17.01.2019
Sejmuto: 17.01.2022
Florbal Ústí, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - florbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2019"
Vyvěšeno: 17.01.2019
Sejmuto: 17.01.2022
Florbal Ústí, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - florbal - práce s mládeží do 18 let"
Vyvěšeno: 17.01.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 14. 1. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 54/4R/19, 65/4R/19, 66/4R/19, 67/4R/19, 68/4R/19, 70/4R/19 a 71/4R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 16.01.2019
Sejmuto: 06.02.2019
Výběrové řízení - vedoucí oddělení kamerového systému
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí oddělení kamerového systému, odbor přestupkových agend MmÚ.
Vyvěšeno: 16.01.2019
Sejmuto: 06.02.2019
Výběrové řízení - inkasní referent
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - inkasní referent, inkasní oddělení, finanční odbor MmÚ.
Vyvěšeno: 16.01.2019
Sejmuto: 06.02.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení řízení ITI
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení řízení ITI, odbor strategického rozvoje MmÚ.
Vyvěšeno: 16.01.2019
Sejmuto: 02.01.2020
Vyvěšeno: 16.01.2019
Sejmuto: 01.02.2019
Vyvěšeno: 16.01.2019
Sejmuto: 01.02.2019
Vyvěšeno: 16.01.2019
Sejmuto: 04.02.2019
Vyvěšeno: 16.01.2019
Sejmuto: 04.02.2019