Úřední deska

Vyvěšeno: 22.03.2019
Sejmuto: 07.04.2019
Vyvěšeno: 22.03.2019
Sejmuto: 07.04.2019
Vyvěšeno: 22.03.2019
Sejmuto: 07.04.2019
Vyvěšeno: 22.03.2019
Sejmuto: 07.04.2019
Oznámení o možnosti převzít písemnost
"Dělení pozemku p. č. 332 v k. ú. Ústí nad Labem"
Vyvěšeno: 21.03.2019
Sejmuto: 21.04.2019
Oznámení o přepracované dokumentaci EIA
Jižní Předlice-I. část - přepracovaná dokumentace vlivů na životní prostředí (EIA)
Vyvěšeno: 21.03.2019
Sejmuto: 08.04.2019
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem části pozemku p.č. 1599/1 v k.ú. Ústí nad Labem
Vyvěšeno: 21.03.2019
Sejmuto: 09.04.2019
Vyvěšeno: 21.03.2019
Sejmuto: 06.04.2019
Vyvěšeno: 20.03.2019
Sejmuto: 17.04.2019
Vyvěšeno: 20.03.2019
Sejmuto: 05.04.2019
Vyvěšeno: 20.03.2019
Sejmuto: 05.04.2019
Vyvěšeno: 18.03.2019
Sejmuto: 18.03.2022
FK Ústí nad Labem - mládež, z. s.
Smlouva o zápůjčce peněz - Předfinancování přeshraničního projektu SN - 2020 - "Ve čtyřech jsme silní"
Vyvěšeno: 18.03.2019
Sejmuto: 02.04.2019
Oznámení záměru města o prodeji pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: prodej pozemku p.č. 881/1 v k.ú. Bukov
Vyvěšeno: 18.03.2019
Sejmuto: 02.04.2019
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem části pozemku p.č. 1170/13 v k.ú. Bukov - parkování
Vyvěšeno: 18.03.2019
Sejmuto: 02.04.2019
Oznámení záměru města o pronájmu pozemků
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem pozemků v k.ú. Ústí n.L. - zahrady
Vyvěšeno: 18.03.2019
Sejmuto: 02.04.2019
Oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy
Městský obvod Ústí nad Labem - město: změna nájemní smlouvy
Vyvěšeno: 18.03.2019
Sejmuto: 02.04.2019
Oznámení města o záměru pronájmu části pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem části pozemku p.č. 949/1 v k.ú. Klíše - zahrada