Úřední deska

Vyvěšeno: 18.07.2019
Sejmuto: 30.08.2019
Vyvěšeno: 16.07.2019
Sejmuto: 05.08.2019
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem části pozemku p.č. 12/1 v k.ú. Všebořice
Vyvěšeno: 16.07.2019
Sejmuto: 31.07.2019
Oznámení záměru města o pronájmu částí pozemků
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem částí pozemků za účelem umístění kontejnerů na textil
Vyvěšeno: 16.07.2019
Sejmuto: 02.08.2019
Vyvěšeno: 15.07.2019
Sejmuto: 05.08.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení správy pohledávek
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení správy pohledávek, právní odbor MmÚ.
Vyvěšeno: 15.07.2019
Sejmuto: 05.08.2019
Výběrové řízení - koncepční pracovník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - koncepční pracovník, oddělení územního plánování, odbor investic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 15.07.2019
Sejmuto: 05.08.2019
Výběrové řízení - referent/ka informačního střediska města
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka informačního střediska města, odbor strategického rozvoje MmÚ.
Vyvěšeno: 15.07.2019
Sejmuto: 05.09.2019
Vyvěšeno: 15.07.2019
Sejmuto: 05.09.2019
Vyvěšeno: 15.07.2019
Sejmuto: 31.07.2019
Vyvěšeno: 15.07.2019
Sejmuto: 31.07.2019
Vyvěšeno: 15.07.2019
Sejmuto: 31.07.2019
Vyvěšeno: 15.07.2019
Sejmuto: 31.07.2019
Vyvěšeno: 15.07.2019
Sejmuto: 31.07.2019
Vyvěšeno: 12.07.2019
Sejmuto: 15.08.2019
Vyvěšeno: 12.07.2019
Sejmuto: 17.08.2019
Vyvěšeno: 12.07.2019
Sejmuto: 12.09.2019
Vyvěšeno: 11.07.2019
Sejmuto: 01.08.2019
Výběrové řízení - referent/ka PR
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka PR, kancelář primátora MmÚ.
Vyvěšeno: 11.07.2019
Sejmuto: 27.07.2019