image

Dotaz Ústecký deník 23. 2. 2011 12:13: Petr Sochůrek

23.02.2011
podnikatel Patrik Oulický začal s rozebíráním načerno postaveného zastřešeného vjezdu svého domu v Moravanech, který mu v prosinci nařídil zbourat ústecký stavební úřad:

1) Do kdy musí zastřešený vjezd Patrik Oulický odstranit?
2) V případě, že by tak neučinil jaká mu hrozí pokuta?
3) V jakém stádiu je v současné době řízení ohledně další staveb, které měl podnikatel postavit u svého domu načerno? Do kdy by mohlo padnout rozhodnutí?

Odpověď 23. 2. 2011 – 14:03
Dobrý den…
1 Do 31. 3. 2011
2. Stavební úřad nebude spekulovat o tom, co se stane. Doba určená ke zbourání přístřešku ještě nevypršela
3. Co se týče dalších věcí jako například opěrných zdí, tak pokračuje Stavební úřad ve správním řízení – to znamená, že shromažďuje další podklady pro rozhodování, protože poměry v daném území jsou nejednoznačné – ať z hlediska katastrálního úřadu, územního plánu či pochybení při zpracování územně plánovací dokumentace