image

Dotaz Ústecký deník 9. 3. 2011 10:51: Janni Vorlíček

11.03.2011
Dobrý den,
Naši čtenáři nám poslali otázku ohledně jinak oblíbeného Jaroslava „Achaba“ Haidlera. Údajně se má vedení města Ústí nad Labem pokoušet jej nechat odvolat z pozice ředitele Činoherního divadla. Důvodem mají být jeho názory a leckdy i nepříznivé komentáře na adresu úředníků a politického vedení města.

1) Může magistrát potvrdit, nebo vyvrátit snahu o jeho odvolání?
2) Může politické vedení města potvrdit nebo vyvrátit pokusy o jeho odvolání?
3) Jak politické vedení města i magistrát hodnotí Jaroslava Haidlera ve vedení města?
4) Jaká je tedy situace okolo p. Haidlera?
5) Jak vedení i magistrát vnímá texty p. Haidlera?

Odpověď 9. 3. 2011
Dobrý den
1 – 5. Odvolání ředitele divadla nespadá do kompetence magistrátu ani města, neboť Činoherní divadlo není naší příspěvkovou organizací, ale jde o Obecně prospěšnou společnost, které poskytujeme dotaci 10,5 mil. Kč ročně.
„O řediteli divadla tak rozhoduje Správní rada o.p.s. Ani zde nemá město své zastoupení. Vzhledem k tomu se vedení města nezabývá hodnocením činnosti ředitele pana Haidlera“ doplnil náměstek primátora Jan Řeřicha.