image

Čro 24. 2. Iva Zítková

25.02.2014
DOTAZ:

Dobrý den, po předběžné telefonické dohodě prosím o údaje o vandalismu: 1)Máte nějaká data o tom, jaké škody vandalismus ve městě způsobil za minulý rok? 2) Zvětšuje se škoda na majetku města? 3) Co je nejčastěji terčem vandalů? (zdi, kanály...lavičky)

ODPOVĚĎ:

Nejčastějším terčem útoků vandalů (protože nejjednodušší) je dopravní značení. Zde za rok 2013 byla způsobená škoda v celkovém objemu cca 650 000,00 Kč (vč. DPH), což je oproti roku 2012 pokles o cca 30 %. Dalším problémem jsou krádeže litiny (mříže uličních vpustí a poklopy šachet), kde za rok 2013 evidujeme škody ve výši cca 750 000,00 Kč (oproti roku 2012 nárůst o cca 25 %). Zde se snažíme v rámci doplňování této odcizené litiny nahrazovat litinu jinými materiály (guma, plast).
I další městský majetek (a nejen městský) je poškozován. Největším problémem jsou pak posprejované fasády, fontány, poničené lavičky apod. Zde se celkové škody pohybují ročně kolem cca 100 000,00 Kč